Rabu, 26 November 2014

KISAH NABI LUTH .AS

Nabi Luth adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Ia beriman kepada bapa saudaranya Nabi Ibrahim mendampinginya dalam semua perjalanan dan sewaktu mereka berada di Mesir berusaha bersama dalam bidang perternakan yang berhasil dengan baik binatang ternaknya berkembang biak sehingga dalam waktu yang singkat jumlah yang sudah berlipat ganda itu tidak dapat ditampung dalam tempat yang disediakan . Akhirnya perkongsian Ibrahim-Luth dipecah dan binatang ternakan serta harta milik perusahaan mereka di bahagi dan berpisahlah Luth dengan Ibrahim pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sadum.

Sabtu, 23 November 2013

HURUF HIJAIYYAH


MENGENAL HURUF- HURUF  HIJAIYYAH

Dalam bahasa arab, kita kenal dengan Huruf Hijaiyyah, yaitu huruf-huruf yang di gunakan dalam pembentukan kata dalam bahasa Arab. Di bawah ini, kita akan mencoba mengenal huruf Hijaiyyah yang berjumlah 29 huruf, yaitu :

Keterangan  Huruf
No
Huruf Arab
Huruf Latin
Nama Huruf
1
ا
a,i,u
alif
2
ب
b
ba’
3
ت
t
ta’
4
ث
ts
tsa’
5
ج
j
jim
6
ح
h
Ha’
7
خ
kh
kha’
8
د
d
dal
9
ذ
dz
dzal
10
ر
r
ra’
11
ز
z
Zai
12
س
s
sin
13
ش
sy
syin
14
ص
sh
shad
No
Huruf Arab
Huruf Latin
Nama Huruf
15
ض
dh
dhad’
16
ط
th
tha’
17
ظ
dzh
dza’
18
ع
‘a,’i,’u
‘ain
19
غ
gh
ghain
20
ف
f
fa’
21
ق
q
qaf
22
ك
k
kaf
23
ل
l
lam
24
م
m
min
25
ن
n
nun
26
و
w
wau
27
ه
h
ha’
28
ء
hamzah
29
ي
y
ya’

Pada kolom huruf latin yang tertera pada tabel diatas adalah sebagai peralihan huruf Arab ke Latin, sedangkan kolom nama huruf adalah pelafalan suatau huruf Hijaiyyah tanpa adanya harokat atau tanda baca.

Senin, 18 November 2013

SHALAT
HUKUM SHALAT


Hukum salat dapat dikategorisasikan sebagai berikut :
 • Fardu, Salat fardhu ialah salat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Salat Fardhu terbagi lagi menjadi dua, yaitu :
  • Fardu Ain: ialah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti salat lima waktu, dan salat Jumat (fardhu 'ain untuk pria).
  • Fardu Kifayah: ialah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi bila tidak ada orang yang mengerjakannya maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan. Seperti salat jenazah.
 • Salat sunah (salat Nafilah) adalah salat-salat yang dianjurkan atau disunnahkan akan tetapi tidak diwajibkan. Salat nafilah terbagi lagi menjadi dua, yaitu
  • Nafil Muakkad adalah salat sunah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat (hampir mendekati wajib), seperti salat dua hari raya, salat sunah witir dan salat sunah thawaf.
  • Nafil Ghairu Muakkad adalah salat sunah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti salat sunah Rawatib dan salat sunah yang sifatnya insidentil (tergantung waktu dan keadaan, seperti salat kusuf/khusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana).

RUKUN SHALAT
 1. Berdiri (bagi yang mampu),[4]
 2. Takbiratul ihram,[5]
 3. Membaca surat Al Fatihah pada tiap rakaat,[6]
 4. Rukuk dan tuma’ninah[7][8]
 5. Iktidal setelah rukuk dan tuma'ninah,[9][8]
 6. Sujud dua kali dengan tuma'ninah,[10][8]
 7. Duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah,[11][8]
 8. Duduk dan membaca tasyahud akhir,[12]
 9. Membaca salawat nabi pada tasyahud akhir,[13]
 10. Membaca salam yang pertama,[14]
 11. Tertib (melakukan rukun secara berurutan),[15]

AYAT-AYAT AL QURAN TENTANG SHALAT
Berikut ini adalah ayat-ayat yang membahas tentang salat di dalam Alquran, kitab suci agama Islam.
 • Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: Hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan (QS.Ibrahim :31)14:31
 • Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji (zina) dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat lain) Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (al-‘Ankabut : 45)29:45
 • Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan (Maryam: 59)19:59
 • Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh-kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya (al-Ma’arij : 19-23)